کرج مهرشهر - پراید 131SE فول یورو4. دارای دو ایربگ .ABS فرمان هیدرولیک .مشابه صفر خشک .بدون رنگ و تصادف .بیمه تا شهریور .کم کارکرد .مدل دوماه مانده به ...