تهران ستارخان - بدون رنگ استثنایی، فنی و سواری عالی، سرویسها انجام شده، لوازم کامل کیت hayper T2 فلاپ جلو و عقب و پهلوها، کیت اگزوز sound sonic, همراه ...