امید مهدی‌نژاد می‌گوید: شعر گفتن را خیلی دیر شروع کردم و تشویق‌های میرشکاک در شاعری‌ام تأثیرگذار بود. تاثیر آموزه‌های او بر شعر من و فرم آن هنوز هم اد ...