میلاد خالقی‌منش به عنوان رییس هیات‌مدیره و رضوان سرمد به عنوان نایب‌رییس انجمن مستندسازان انتخاب شدند. ...