مراسم ششمین سالگرد درگذشت محمد زهرایی برگزار می‌شود . ...