رضا بهرام در سن 14 سالگی پدرش را از دست داده است و در کنسرتش در اجرای آهنگ «شب‌های بعد از تو» بغضش م ...