مجموعه شعر آیینی «چقدر جاده... چقدر چشم...» دربرگیرنده اشعار 140 شاعر آیینی درباره امام زمان (عج) به کوشش شیرینعلی گل‌مرادی است. ...