در سی و ششمین نشست آیین آواز بحث «لایه‌بندی تحریر در آواز ایرانی» بررسی شد. ...