کرج عظیمیه - کیا اسپورتج فیس جدید فول شرکتی .با تمام اپشن های فعال .ماشین خانگی وبسیار تمیز و کم کار می باشد. از اول تخفیف کامل ، بیمه تا اخر سال. زاپ ...