تهران شهر ری - خودروفوق دروضعیت عالی می باشد موتور 16سوپاپ 1600 سی سی V8 فول دارای بیمه تا بهمن ماه با تخفیف بیمه دارای ضبط بلوتوث دار و سنسور دنده ع ...