تهران مرزداران - اف جی کروز 2012فول اکستریم شرکتی بدون حتی 1 نقطه کوچک .سند دست اول مشکی داخل مشکی ...داخل ماشین تمیز و با وسواس مصرف شده بدنه و کیلو ...