کاپیتان اسبق تیم رم با پیراهن بوکاجونیورز در مسابقات لیگ برتر فغوتبال ...