دراگان اسکوچیچ تمرینات تیم صنعت نفت آبادان را تعطیل کرد. ...