آساهی شیمبون در گزارشی به بررسی موضع ژاپن برای عدم شرکت در ائتلاف دریایی خلیج فارس پرداخت. ...