وزیر بهداشت: اجازه نمی‌دهیم مافیای دارو مشکلی در تولید داخلی ایجاد کند ...