عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران گفت: از بابت بازدارندگی ارتکاب جرم در جامعه، قاضی می‌تواند تا ٣ سال حکم حبس برای مجرم تعیین کند. ...