به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران ال کا ایران ، طی روز های گذشته اظهار نظر های برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در خصوص دریافت تسهیلات 4000 میلیارد تومانی باعث شد تا به بررسی این موضوع بپردازیم ک ...