سلامت نیوز-*دکتر نفیسه علی قاضی:جگر را نباید خام بخورید. چرا که مصرف آن خطرناک است. برخی انگل ها سیکل زندگی شان را در جگر می گذرانند. پس جگر را نباید آبدار و نیم پز مصرف کنید. آیا جگر سرطان زاست؟ خیر. ...