کرج گوهردشت - ****** لطفا با این شماره تماس بگیرید 34216180 ******* کد فایل:30752 منطقه:باغستان غربی طبقه: 2 شمالی رو به حیاط 9سال ساخت فول امکانات ...