کرج شهریار - باسلام تاکسی خط شهریاربه کرج دارای بیمه روکش ظبط وباند تست گازسه ساله ماینه فنی بادرآمد خوب لاستیک درصد بالا فنی بشرط بدنه بدون خط وخش عل ...