کرج کمالشهر - درحدصفرسالم کم کارکردبدون خط وخش کارکرد20٬000واقعی زاپاس زیرش نرفته لاستیکها80درصدماشین خوابیده وبدون استفاده است. قیمت: 79٫000٫000 توما ...