تهران دردشت - خودرو بدون تصادف،بدون خط و خش یک گلگیر رنگ موتور فوق العاده سالم بدون دود بدون کمپرس بدون روغن ریزی بدون روغن سوزی فنی و گیربکس سالم کول ...