تهران آرژانتین - نیسان دیزل صفر خشک مدل 95 تحویل1397/12/20 با برگه خروج از شرکت زامیاد، 1398/1/28پلاک بنامم شده، بیمه و کارت ماشین و کارت سوخت همه چی ...