کرج گوهردشت - ****** لطفا با این شماره تماس بگیرید 34216180 ******* کد فایل:27710 طبقه: 2 جنوبی رو به خیابان واحد بازسازی شده کامل کف واحد کلا پارکت ...