کرج گوهردشت - ****** لطفا با این شماره تماس بگیرید 34216180 ******* کد فایل:29275 طبقه: 4 8 واحدی جنوبی رو به خیابان 4سال ساخت فول امکانات ******* ...