کرج ساسانی - سلام سمند مدل 86 هست . از پایه گازسوز ولی خیلی کم از گاز استفاده شده. ماشین عقب جلو پلمپ ولی دو طرف رنگ. کولر روشن. دینام و رادیاتور، لنت ...