ارزش پزو آرژانتین و روپیه هند در برابر دلار بار دیگر کاهش یافت. ...