تهران ستارخان - سند 6 دانگ بنام مشتری میخورد سند تحویل داده میشود خودرو پلاک شده وبا بیمه بدنه یکساله تحویل داده میشود قیمت: 40٫000٫000 تومان ...