تهران بریانک - چانگان مدل 96 اتومات وضعت بدنه .تمیز بدون تصادف رنگ شدگی و خط و خش حتی سپهر ها فنی :همه چی سالم بدون ایراد هست به شرط بیمه ثالث تا برج ...