تهران پونک - ظاهر و داخل ماشین در وضعیت عالی و بسیار بسیار تمیز کروز کنترل روی فرمان فابریک که معمولاً کنار فرمان هست چراغ ها فابریکی و کاملا شفاف بیم ...