پدال نیوز: در شرایطی که داخلی سازی قطعات های تک از جمله ایربگ و ECU در صنعت خودرو به نهضتی جدی تبدیل و گام هایی در این زمینه برداشته شده، این پرسش مطر ...