کیوان نخعی که با نمایش «بازی نامه نوروز» در جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی حضور دارد از دغدغه فعالان این حوزه و معضل نداشتن مکانی ثابت برای اجرای آثار آیینی و سنتی گفت. ...