نگارش سریال رادیویی «مهاجرین خاک سرخ» به نویسندگی هانیه نجفی به پایان رسید. ...