کرج گوهردشت - ***مجتمع سپهر در مکانی بسیار امن و آرام در قلب گوهردشت(شهرک سپهر)*** **چشم انداز آپارتمان رو به بلوار موذن - بلوک 3 - طبقه همکف - دو خوا ...