موندو: پاری سن ژرمن درخواستی برای جذب راکیتیچ نداشته و این بازیکن در بارسلونا ماندنی است ...