تهران نظام‌آباد - گل مدل 84 بدون رنگ همه چیز سالم و نو بسیلر تمیز 7 سال خواب بوده بیمه تا برج 7 لاستیک 50 درصد داره سیستم صوتی 4 تومان چراع زنون روکش ...