کرج مصباح - 15واحدی درزمینی به متراژ545متر جنوبی دارای 200متر حیاط وفضای سبز متراژ واحدها 130 110 100 دوخواب نورمستقیم بسیار خوش نقشه مهندسی ساز متریا ...