تهران شهر ری - ریووخانگی مدل 89 .اتاق وفنی بسیارسالم.فقط چندلکه رنگ داره اونم واسه مالیدگی بوده.بیمه 3ماه.تخفیف 4سال.داخل وبیرونش خیلی تمیزه.همونطور ک ...