وزیر خارجه اسرائیل عید قربان را به همتای بحرینی خود تبریک گفت ...