بازداشت معاون یکی از شرکت‌های صنعتی و معدنی یزد ...