650 پالایشگاه در دنیا وجود دارد که حدود 43 عدد یعنی 7 درصد از آن برمبنای نفت خام ایران طراحی شده است. ...