کرج ماهدشت - با سلام تعدادی محدود آپارتمان نو ساز کلید نخورده واقع در ماهدشت خیابان ایثار که آپارتمانها دارای پارکینگ اختصاصی و دارای 50 میلیون وام که ...