باشگاه آژاکس همه پیشنهادات مدافع این تیم را رد کرد. ...