مربی دروازه‌بان‌های شهرخودرو می‌گوید آمادگی هر 4 دروازه‌بان تیمش به یک اندازه است و رحمتی برای ایستادن در قفس توری مشهدی‌ها رقیبان سرسختی دارد. ...