کرج ساسانی - باسلام خودروی فوق ازنظر فنی بسیار سالم میباشد دوگانه دستی باطری نو کولر عالی یخ،یخ دزدگیر شیشه دودی کفی ضدآب یک تیکه بیمه تاآخر برج 12تخف ...