ویدیو؛ عملکرد تاکه فوسا کوبو در بازی های پیش فصل رئال مادرید ...