کرج مشکین دشت - یک واحد آپارتمان واقع در شهرک بعثت زنبق 3 ساختمان 10 واحدی پشت به نما. بسیار خوش نقشه. دو خوابه.طبقه ی 5. پشت بام به تازگی ایزوگام شده ...