نظرسنجی‌های ساختگی در انتخابات ٩٢ برای اقناع رئیس دولت اصلاحات! ...