کرج شهرک وحدت - کم کارکرد ، سند دست اول ، عقب جلو سالم دوگانه شرکتی ، بیمه تا برج 8 ، بیرنگ قیمت: 42٫000٫000 تومان ...