کرج مارلیک - ماشین فنی سالم،چهارحلقه لاستیک دورسفیدصددرصد،ماشین تصادف نداره اما خط وخش داشت رنگ کردم،فقط سرشاسی سمت شاگرد یه کوچولو خورده.ضبط،دزدگیر،ق ...